Przejdź do treści
min. czyt.

Fizjoterapia

Dr Wojciech Kobza

Gabinet fizjoterapii i medycyny naturalnej Żywiec

W 2021 roku Rada Naukowa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku nadała Wojciechowi Kobza stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: "Wpływ terapii manualnej na zmniejszanie bólu i polepszanie jakości życia u chorych w wybranych jednostkach chorobowych".
Wojciech Kobza- więcej informacji

Gabinet fizjoterapii i medycyny naturalnej Żywiec
Gabinet fizjoterapii i medycyny naturalnej Żywiec
Gabinet fizjoterapii i medycyny naturalnej Żywiec
Gabinet fizjoterapii i medycyny naturalnej Żywiec

W indywidualnej praktyce fizjoterapeutycznej proponuje Państwu nowoczesną koncepcję, opartą na indywidualnej pracy z pacjentem oraz z wykorzystaniem najnowszej wiedzy fizjoterapeutycznej. Każdy pacjent przed zabiegiem jest dokładnie badany i w oparciu o całościowe podejście do organizmu człowieka, mając do dyspozycji różnorodne narzędzia terapeutyczne, opracowywany jest optymalny program terapeutyczny m.in. w zakresie:

  • Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu
  • Fizjoterapia w neurologii
  • Fizjoterapia sportowa i odnowa biologiczna

W swojej pracy wykorzystuję wiedzę z zakresu: