Przejdź do treści
min. czyt.

Dotacje

Projekt „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych usług rehabilitacyjno- kosmetologicznych” jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP Działanie: 3.2. Innowacje w MŚP

Przedmiotem przedsięwzięcia jest reorganizacja Centrum Kosmetyki i Pielęgnacji Ciała w Żywcu w sposób umożliwiający maksymalne dopasowanie oferty tej firmy do zapotrzebowania zarówno rynkowego, jak i społecznego.

Reorganizacja polegać będzie na wyodrębnieniu z gabinetów już funkcjonujących gabinetów nowych, świadczących nowe, niezwykle rzadkie w branży usługi, związane ze wsparciem rehabilitacji i terapii pacjentów oraz zakupie na potrzeby świadczenia tych usług nowych, specjalistycznych urządzeń.

Projekt polega także na zakupie urządzeń do świadczenia nowych, bardziej zaawansowanych usług terapeutycznych, dostępnych już w jednym z funkcjonujących gabinetów centrum – gabinecie fizjoterapii. Elementem przedsięwzięcia jest także zapewnienie centrum możliwości funkcjonowania w warunkach zagrożenia epidemicznego, poprzez wyposażenie ośrodka szkoleniowego, funkcjonującego w jego strukturach w sprzęt do organizacji szkoleń on-line, a także zakup sprzętu do utrzymywania reżimu sanitarnego.

Wartość projektu wg. wniosku: 218 227,83 zł
Dofinansowanie UE: 150 807,84 zł
Okres realizacji 01.09.2020 – 31.12.2021

Dzięki realizacji projektu pn. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych usług rehabilitacyjno- kosmetologicznych współfinansowanym środkami Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nasza firma posiada gotowość do świadczenia i wdrażania następujących usług:

  1. Gabinet podologiczny: podstawowy lub specjalistyczny zabieg podologiczny powiązany z leczeniem, terapia pękających stóp, usunięcie nagniotka/ modzela/ odcisku, oczyszczanie paznokcia zmienionego chorobowo, założenie klamry trzyczęściowej, założenie klamry Frasera, tamponada, podcięcie wrastającej części płytki paznokciowej, rekonstrukcja płytki paznokciowej, pobieranie materiału do badania mikologicznego/ bakteriologicznego.
  2. Gabinet makijażu permanentnego: usługi także dla pacjentów onkologicznych (blizna wokół otoczki brodawki sutkowej, rekonstrukcja otoczki brodawki sutkowej, przyciemnianie/ rozjaśnianie otoczki brodawki sutkowej, blizna po operacji tarczycy, brak brwi (chemioterapia, alopecja), kreska górna dekoracyjna u osób po chemioterapii, kreska górna – zagęszczenie rzęs u osób po chemioterapii) – ze wskazaniem lekarza prowadzącego (szczegóły oferty oraz terminy po uzgodnieniu telefonicznym).
  3. Gabinet laseroterapii: laserowe usuwanie owłosienia specjalistycznym laserem o większej skuteczności, większym komforcie zabiegu, oferta dla osób z zaburzeniami układu hormonalnego – z nadmiernym owłosieniem skóry). Usługi łączone z konsultacją z endokrynologiem.
  4. Gabinet fizjoterapii: leczenia bólu i rehabilitacji dla osób z problemami psychologiczno-neurologicznymi oraz onkologicznymi ze wskazaniem lekarza prowadzącego.
  5. Do oferty firmy weszły również szkolenia on-line dla kobiet chorych onkologicznie (w zakresie radzenia sobie ze stresem, profilaktyka w tracie trwania choroby, szkolenia z wizażu).
Dotacje z Unii dla Centrum Kosmetyki