min. czyt.

Dostępność

WCAG to skrótowiec od Web Content Accessibility Guidelines czyli wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych. Obecnie obowiązuje wersja 2.1 tych wytycznych. Wyjaśniają one, jak tworzyć strony internetowe i aplikacje aby udostępnić je osobom z niepełnosprawnościami np. wzroku, słuchu, ruchu, ale też z niepełnosprawnością intelektualną czy zaburzeniami poznawczymi. Strony internetowe i aplikacje mobilne, które spełniają wytyczne WCAG nazywamy dostępnymi cyfrowo. Wymagania dostępności cyfrowej dla podmiotów publicznych Wszystkie strony internetowe i aplikacje mobilne podmiotów publicznych muszą być dostępne cyfrowo. Wynika to z Ustawa z 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (pdf). Szczegóły znajdziesz w omówieniu tych wymogów dla podmiotów publicznych. Struktura WCAG 2.1 WCAG 2.1 opiera się na 4 zasadach: postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość, solidność (w polskim i unijnym prawie określana jako kompatybilność). Wbrew pozorom zasady te nie są techniczne, a raczej zmuszające do myślenia o różnych użytkownikach, którzy np.: chcą wiedzieć co jest na zdjęciu choć nie widzą, nie mogą korzystać z myszy, a jedynie z klawiatury, powiększają sobie widok stron lub zmienią jej kolory, żeby móc lepiej widzieć treści, zmienić ustawienia przeglądarki, aby treść była bardziej czytelna Zasady te dotyczą wszystkich elementów strony i aplikacji - kodu, treści i sposobu ich działania. Żeby je wdrożyć muszą zaangażować się wszyscy odpowiedzialni za te obszary na stronie lub w aplikacji. Zasady WCAG 2.1 są podzielone na 13 wytycznych. Każdy wytyczna jest z kolei podzielony na określone wymagania („kryteria sukcesu”). Zasada 1: Postrzegalność Spraw by użytkownicy mogli korzystać ze strony internetowej lub aplikacji za pomocą dostępnych dla nich zmysłów. Możesz to osiągnąć między innymi przez: alternatywy tekstowe dla treści nietekstowych (np. opis alternatywny do zdjęć i grafik, z których skorzystają osoby niewidome), transkrypcje tekstowe materiałów audio i filmów, napisy i audiodeskrypcje do filmów, logiczną strukturę treści (nagłówki, listy itp.), odpowiednie znaczniki dla każdej funkcji (formularzy i tabel danych), aby relacje między treścią były poprawnie zdefiniowane wyróżnienia, które nie opierają się jedynie na kolorze, kolory tekstu, które są wyraźnie widoczne na kolorze tła, czytelność i widoczność treści i funkcji gdy rozmiar tekstu zostanie zwiększony o 200%, niepublikowanie obrazów tekstu, responsywność – automatyczne dostosowywanie się widoku do szerokości ekranu urządzenia użytkownikami. Zasada 2: Funkcjonalność Spraw by użytkownicy mogli znajdować i używać treści oraz funkcji, niezależnie od tego, jak nawigują (np. za pomocą samej klawiatury, samej myszy). Możesz to osiągnąć między innymi przez: możliwość obsłużenia wszystkiego za pomocą samej klawiatury, opcję odtwarzania, wstrzymywać i zatrzymywać poruszające się treści brak migających treści i możliwość wyłączania ruchomych elementów przez użytkownika, link pozwalający przeskoczyć szybko do treści („przejdź do treści”) zrozumiałe i pasujące do treści tytuły stron, zrozumiałe linki, których treść wyraźnie mówi dokąd prowadzą nagłówki, które jasno opisują treści i etykiety jasno opisujące co wpisać w dane pole formularza, dobrą widoczność elementu, który jest w danym momencie wybrany za pomocą klawiatury (fokus), unikanie złożonych gestów na ekranach dotykowych lub zapewnienie dla nich prostszej alternatywy, możliwość wyłączania i zmiany skrótów klawiaturowych. Zasada 3: Zrozumiałość Spraw by użytkownicy rozumieli treści i sposób działania strony lub aplikacji. Możesz to osiągnąć między innymi przez: prosty język (bez zbędnych słów i urzędniczego żargonu), unikanie trudnych dla użytkowników słów i wyrażeń lub ich wyjaśnienie w prosty sposób, wyjaśnienia do skrótów i akronimów, określenie w kodzie strony/aplikacji w jakim języku jest jej treść, spójny wygląd i działanie elementów na wszystkich podstronach, widoczne i zrozumiałe etykiety przy każdym polu formularza, dostępne i zrozumiałe komunikaty błędów w formularzach i podpowiedzi jak je poprawić. Zasada 4: Solidność W polskim i unijnym prawie ta zasada nazwana jest "kompatybilnością". Spełnienie zasady solidności opisanej we WCAG oznacza spełnienie kompatybilności opisanej w prawie. Spraw by treści i funkcje działały poprawnie w wielu różnych programach użytkowników (np. przeglądarkach internetowych oraz czytnikach ekranu osób niewidomych). Możesz to osiągnąć między innymi przez: prawidłowy kod, zgodny ze standardem sieciowym HTML, dostępne dla użytkowników korzystających z technologii asystujących informacje o statusie/stanie, zgłaszanie przez technologie asystujące pojawiających się ważnych komunikatów czy okien modalnych.