Przejdź do treści

Publikacja naukowa Wojciech Kobza w Indiach

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że Manuskrypt “The Influence of Extracorporeal Shockwave Therapy and Kinesiotherapy on Health Status in Females with Knee Osteoarthritis: A Randomized Controlled Trial" autorstwa m.in. mgr.Wojciech Kobza oraz Dr Paweł Lizis, został zaakceptowany i przyjęty do druku w renomowanym czasopiśmie "International Journal of General Medicine & Surgery" w New Delhi Indie
www.ijgms.edwiserinternational.com.

Tematem pracy badawczej był wpływ fali uderzeniowej i kinezyterapii na stan zdrowia u kobiet w chorobie zwyrodnieniowej stawów kolanowych.

Publikacja naukowa Wojciech Kobza w Indiachpowrót »