min. czyt.

Terapia manualna

Terapia manualna wg. Koncepcji Kaltenborna-Evjentha zajmuje się w ramach ogólnie przyjętego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego leczeniem odwracalnych zaburzeń czynności narządu ruchu. Zaburzenia te wywodzą się z zaburzeń strukturalnych i towarzyszą im lub są ich następstwem.

Dolegliwości są z reguły spowodowane zaburzeniami czynnościowymi, których wczesne leczenie może zapobiegać późniejszym, dalszym patologicznym zmianom strukturalnym.

Terapia manualna obejmuje wszystkie manualne techniki diagnostyczne i terapeutyczne w obrębie kręgosłupa oraz stawów obwodowych, służące do wykrywania i leczenia tych zaburzeń.

Terapia manualna Żywiec

Wskazania do terapii manualnej:

Terapia manualna znajduje zastosowanie w leczeniu wielu dolegliwości narządu ruchu, a w szczególności:

  • dolegliwości bólowe kręgosłupa i stawów obwodowych,
  • dyskopatia,
  • dolegliwości bólowe głowy,
  • cierpnięcia, mrowienia, drętwienia kończyn,
  • boczne skrzywienia kręgosłupa,
  • stany pourazowe,
  • inne schorzenia ortopedyczne i neurologiczne.