Strona Główna » Gabinet Medycyny Naturalnej i Fizjoterapii » Terapia manualna

Terapia manualna

Terapia manualna wg. Koncepcji Kaltenborna-Evjentha zajmuje się w ramach ogólnie przyjętego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego leczeniem odwracalnych zaburzeń czynności narządu ruchu, które wywodzą się z zaburzeń strukturalnych i towarzyszą im lub są ich następstwem. Dolegliwości są z reguły spowodowane zaburzeniami czynnościowymi, których wczesne leczenie może zapobiegać późniejszym, dalszym patologicznym zmianom strukturalnym. Terapia manualna obejmuje wszystkie manualne techniki diagnostyczne i terapeutyczne w obrębie kręgosłupa oraz stawów obwodowych, służące do wykrywania i leczenia tych zaburzeń.

Neurodynamika wg teorii Michael'a Shacklock'a, który zwrócił uwagę na znaczenie integracji mechaniki i fizjologii układu nerwowego w terapii manualnej chorób układu mięśniowo-szkieletowego. Aspekty związane z działaniem układu nerwowego, takie jak ruch, napięcie, elastyczność tkanek oraz fizjologia są zagadnieniami równoważnymi.
Konkretne metody terapeutyczne stosowane są w leczeniu chorób układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego.

Wskazania:

Terapia manualna znajduje zastosowanie w leczeniu wielu dolegliwości narządu ruchu, a w szczególności:

Terapia manualna Żywiec powrót »

Nasza oferta

strzałka do góry