Strona Główna » Oferta » Gabinet Medycyny Naturalnej i Fizjoterapii

Gabinet Medycyny Naturalnej i Fizjoterapii

Fizjoterapia stanowi zespół zabiegów z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii i masażu leczniczego. Zdaniem prof. Andrzeja Zembatego (Kinezyterapia 2002), dominującą rolę w fizjoterapii odgrywa zdecydowanie kinezyterapia. Określenie to pochodzi z języka starogreckiego: kinezis - znaczy ruch, therapeia - leczenie. Kinezyterapia oznacza zatem leczenie ruchem. Jest zbiorem środków, ćwiczeń i działań ruchowych stosowanych w celu osiągnięcia określonego efektu leczniczego.

Polski model rehabilitacji medycznej odegrał dużą rolę w dokonaniach naukowych. Jego niekwestionowanym twórcą był prof. Wiktor Dega, którego działalność dydaktyczna i niestrudzone propagowanie terapii ruchem spowodowało rozwój tej formy w fizjoterapii.

Wzorując się na autorytetach w rehabilitacji ruchowej, proponuje Państwu nowoczesną koncepcję rehabilitacji opartą na indywidualnej pracy z pacjentem oraz z wykorzystaniem najnowszej wiedzy fizjoterapeutycznej:

(Metoda dr Ackermanna, OMT Kaltenborn - Evjenth, Neuromobilizacje, PNF, NDT Bobath, Splinty, Kinesiology Taping).

Każdy pacjent przed terapią jest dokładnie badany i na tej podstawie opracowywany jest optymalny program rehabilitacji. Terapia pozwala na uzyskanie bardzo dobrych efektów.

Proponuję Państwu także Refleksoterapię - leczniczy masaż stóp, z szerokim zakresem wskazań.

powrót »
strzałka do góry